De Kan

de handel en wandel van de boekenjood


auteur: Ewoud Sanders, gebonden, 144pp.


Straatboekhandelaren zijn lang boekenjoden genoemd, of ze nu joods waren of niet. De meeste waren arme marktkooplieden die nauwelijks sporen hebben nagelaten. Maar sommige, met name de boekverkopers die met een kraam op het Haagse Binnenhof stonden, werden beroemd.

Aan de hand van vermaarde, vergeten en fictieve boekenjoden laat dit boekje zien welke rol straatboekhandelaren speelden tussen grofweg 1750 en 1950. In die periode traden zij vaak op als noodbank voor studenten en scholieren. Sommigen haalden de krant als leveranciers van schrijvers, bibliotheken en musea, anderen als helers en boekvervalsers. Op boekenveilingen waren ze berucht en niet alleen dienstmeiden klopten bij hen aan voor leesadviezen.

Lang was boekenjood een neutraal begrip, dat ook door joodse publicisten werd gebruikt. Maar al ruim voor de Tweede Wereldoorlog waren er signalen dat deze beroepsaanduiding niet langer gepast was.

bestellen

Het boekje (gebonden, 144 blz.) kost 15,- plus 3,50 verzendkosten. Het boekje wordt u toegestuurd zodra het geld is overgeboekt naar bankrekening NL72 RABO 0180773100 ten name van De KAN in Amsterdam. Vermeld svp uw adresgegevens.
» Bestel via e-mail

recensies

'Een rijk, gravend en - tot en met Vincent van Goghs portret van boekenjood Blok (1882) - fraai geïllustreerde cultuurgeschiedenis.'
» Atte Jongstra in NRC Handelsblad, 23-5-2014 (artikel kost €0,29)

'Een vermakelijke, maar vooral interessante cultuurhistorische geschiedenis van Joodse boekhandelaren die met hun koopwaar op de markt stonden (...); een zeer leesbaar boekje'
Wil Parijs op website » Crescas

Recensie op Librariana, een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland: » Librariana 3-0-2014 (lang artikel, zoek in pagina [ctrl-f], [appeltje-f] op 'boekenjood')
Jona Lendering op » Sargasso.nl, 23 juni 2014

Lees de bespreking in het » Nieuw Israëlietisch Weekblad (.pdf, 339Kb) van 14 juni 2014.

een monumentje voor een verdwenen beroepsgroep,...
Sanders is erin geslaagd het fenomeen van de boeken-jood in het bestek van 140 bladzijden van alle kanten te belichten. Het in eigen beheer uitgeven boek is mooi vormgegeven en fraai geïllustreerd.

Sytze van der Veen in boekenwereld 20 juni 2014

'Een alleraardigst informatief boekje over de boekensmous, een fenomeen dat nu uit het straatbeeld is verdwenen. (...) De verhalen over de 19e-eeuwse boekenjoden zijn onderhoudend geschreven. (...) Sanders heeft veel nieuwe informatie boven tafel gekregen.'
Rietje van Vliet op www.weyerman.nl, 1 juli 2014


De inhoud


1 Vincent en de boekenjood

2 Korte typologie van de boekensmous

3 De eerste sporen van een woord

4 De handel en wandel van boekenjoden

5 De boekenjoden van het Binnenhof: drie generaties Blok

6 Het oudste vraaggesprek met een boekenjood

7 Zeven fictieve boekenjoden

8 De ondergang van een woord


De Kan Heske Kannegieter
Binnenkadijk 237
1018 ZG Amsterdam
020 6275794  06 43902436
info@kantien.nl
De Kan